so Dan writing my words they are what they are
så Dan min skrive mine ord de er hva de er
in july we must decide if we will proceed as is bro
i juli må vi bestemme om vi vil fortsette som det er bror
i am not sure yet
jeg er ikke sikker ennå
i don't want to be the fool
Jeg vil ikke være dåren
we need this elephant out of our rooms Dan
vi trenger denne elefanten ut av våre rom Dan

¿picture book
¿bildebok

Bill Dane